Gold Fiducial

Gold-Fiducial

Qfix implante edilebilir altın marker’ları tümor lokalizasyonunda kullanılan yardımcı bir araçtır. Markerlar CBCT ve kV imajlama için optimize edilmiştir ama mV görüntüleme için tasarlanmamışlardır.

Silindirik yumuşak doku markerları %99.9 saflıkta altından, yer değiştirmeyi azaltmak amacı ile üretilmiştir. Markerlar enjektör içerisinde önceden paketlenmiş, sterilize edilmiş şekilde gönderilir.