CIRS – Radyoterapi Fantomları

Model 002H5 IMRT Homojenik Fantom

Model 002H9K IMRT Baş & Toraks Fantom

Model 002HN IMRT Baş Boyun Fantom

Model 002LFC IMRT Toraks Fantom

Model 002PRA IMRT Pelvik 3D Fantom

Model 008A Dinamik Toraks Fantom

Model 008M MRI-LINAK Dinamik Fantom

Model 008P Dinamik Pelvis Fantom

Model 008PL Dinamik Platform

Model 009 Cube 20 Fantom

Model 023 Iso Cube Daily QA Fantom

Model 036A-CVXX-xx E2E SBRT Fantom

Model 038 STEEV Stereotactic End to End Verification

Model 062M Elektron Densite Fantom

Model 062MA CBCT Elektron Densite Fantom

Model 062MQA CBCT Elektron Densite & Imaj Kalitesi Fantomu

Model 18023 & 18043 Xsight Akciğer Takip Fantomu Seti

Model 600 3 Boyutlu Toraks Fantom

Model 602 3 Boyutlu Toraks Fantom

Model 605 Radyocerrahi Baş Fantomu

Model 670 & 670s Su Eşdeğeri Mini Fantom

Model 701-706 ATOM Dozimetri Kontrol Fantomları

Model 711-HN ATOM Max Diş & Diagnostik Fantom

Model 731-HN Proton Terapi Dozimetrisi Baş Fantomu

Model 800 NEMA PET Saçılma Fantomu

Model 801-P Erkek Pelvis Fantomu

Model PW Plastik Su Fantomları