First Sensor

First-Sensor

Gama-Prob Sistem

Alman menşei First Sensor firması radyasyon dedeksiyonunda tüm sensör çözümleri üretmekte ve geliştirmektedir. Araştırma, bilim, onkoloji alanları için 60-600 keV enerji aralığında gama radyasyon ölçümü yapabilen entegre sistemler sunmaktadır.

Cihazın ısınmasına ya da kalibrasyonuna ihtiyaç duymadan tek bir buton yardımı ile panel PC açılır ve sistem radyasyon ölçümü için anında hazır hale gelmektedir.Sistemde 60-600 keV radyasyon aralığındaki tüm nüklidlerin ölçümü için optimize edilmiş CsI sintilatöre sahip fotodiyot bulunmaktadır.

Prob sistemlerinin ameliyathanelerde medikal kullanıma uygun olduğu onaylanmıştır. Sistem, genel olarak göğüs kanseri ve melanom hastalarında sentinel lenf nodunun yerinin bulunasında kullanılmaktadır. Lenfatik sistem içerisinde yayılmış tüm tümörlerde uygulama genişletilebilir. Bu uygulama için Gama-Prob Sitemi Tc-99m dedeksiyonu için tanımlıdır. İstenilirse bu ayar kullanıma göre değiştirilebilir.

Önemli Özellikler:

  • Panel PC ile Bluetooth bağlantısı yapan Kablosuz Prob
  • 16,000/18,000 cps/MBq üzerinde sayım ile Tc-99m(140keV) için uygun hassasiyet
  • Uzaysal rezolüsyon: Tc-99m için FWHM ≈ 7 mm
  • Tanımlı izotoplar: Tc-99m, In-111, I-131, I-128

Pet-Prob Sistemi

PET-Prob Sistemi pozitron radyasyonu ölçümü için komple bir çözüm sunmaktadır. Sistem beta radyasyonu ve  gama anhilasyonunu ölçen iki fotodiyota sahiptir  İki kanal da sürekli aktiftir ve prob sistemi tüm ölçüm değerlerini otomatik olarak göstermektedir.

PET-Prob Sistemi 60-1000keV aralığında gama enerjisine herhangi bir limit seçilmesine olanak tanımaktadır. Beta kanalı 50keV ve üzeri radyasyon enerjisini ölçmektedir. Ayar opsiyonları sisitemin farklı alanlarda kullanımına olanak sağlamaktadır. Sistem tıpta kullanıma uygun olarak üretilmiştir. Sistemin en genel uygulaması F-18 ve Ga-68 PET nüklidleri ile beraber tümör rezeksiyonudur.

Cihazın ısınmasına ya da kalibrasyonuna ihtiyaç duymadan tek bir buton yardımı ile panel PC açılır ve sistem radyasyon ölçümü için anında hazır hale gelmektedir.Sistemde 60-1000 keV radyasyon aralığındaki tüm PET nüklidlerin ölçümü için optimize edilmiş CsI sintilatöre sahip fotodiyot bulunmaktadır.

Önemli Özellikler:

  • Panel PC ile Bluetooth bağlantısı yapan Kablosuz Prob
  • Beta kanalında F-18 (633keV )için hassasiyet ≥ 60,000 cps/MBq
  • Gama Kanalında F-18 (511 keV) için hassasiyet ≥ 2,500 cps/MBq
  • Uzaysal rezolüsyon: Beta kanalında F-18 için FWHM ≈ 7 mm ve gama kanalında  FWHM ≈ 13 mm