Epsilon Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

holding-merkezi-mongeri-binasi-2321Epsilon Elektronik 1993 yılında tıp elektroniğinde satış, pazarlama ve satış sonrası teknik servis faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Epsilon Elektronik’in ürün gamında özellikle nükleer tıpta kullanılan, kalibrasyon ve kalite kontrol radyoizotopları ile ekipmanları yer almaktadır. Firma, hizmet alanını radyasyon onkolojisinde kullanılan dozimetre sistemleri, hasta pozisyonlama ve sabitleme sistemleri ile zenginleştirmiştir. Böylelikle nükleer tıp ve radyasyon onkolojisinde gerekli tüm cihaz ve aksesuarların teminini ve satışını gerçekleştirebilmektedir.

Epsilon Elektronik nükleer tıp alanında ülkemizde ilklere imza atarak, yerli üretim doz kalibratörü, “ tiroid uptake” cihazı, kuyu sayıcı, Ge-68 kalibrasyon ve referans kaynakları üretmiştir.

Epsilon Elektronik nükleer tıpta kullanılan referans ve kalibrasyon kaynakları için araştırma ve geliştirme aktivitelerine 2008 yılında başlamış olup, ilk olarak Siemens PET ve PET/CT sistemleri için referans ve kalibrasyon kaynaklarının üretimini gerçekleştirmiştir. Lokal büyüme ve artan talep sonucunda 2012 yılında Epsilon Elektronik’in üretim tesisi lokal ve uluslararası pazarlara daha iyi hizmet sunabilmek adına yüksek kapasiteli yeni lokasyonuna taşınmıştır. 2013 yılında global pazardaki yerini güçlendirmek amacıyla nükleer tıp referans ve kalibrasyon kaynaklarının satış ve pazarlama faaliyetlerine kendi markası ERS (Espilon Radioactive Sources) adı altında devam etmektedir. ERS Markasının kurulmasının akabinde firmamız GE PET & PET/CT sistemlerinin referans ve kalibrasyon kaynaklarını üreterek ürün gamını genişletme yolunda ilk adımı atmıştır. 2014 yılında sırasıyla Philips PET & PET/CT referans kaynakları, Co-57 Düzlemsel Kaynaklar, Doz Kalibratörü Referans Kaynakları, Nokta Kaynaklar ve Kuyu Sayıcı kaynaklarını üretimi gerçekleştirilerek ERS ürün gamına eklenmiştir. ERS alanında uzman ve tecrübeli bayi ağı üzerinden Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine yüksek kalite radyoaktif kaynakların ihracatını yapmakta ve yurtdışı satış ağını yeni işbirlikleri ile genişletmektedir.

Distribütörlüğünü yaptığı belli başlı firmalar; Nükleer Tıp Alanında DDD, Capintec, First Sensor, Amray, Mol-image, D-Spectrum, Digirad ve Radyasyon Onkolojisi alanında IBA, WFR-Qfix, Macromedics, Xoft, A2J, LapLaser, CIRS olarak sıralanabilir.

Konusunda uzman kadroya sahip olan firma, anahtar teslimi nükleer tıp merkezi projeleri, Türkiye çapında kurulmuş olan MIE Gama kameralar için bakım ve servis hizmetleri, Gama kameraların demontaj, taşıma ve montaj işleri, Gama kamera kalibrasyonları, Gama kamera, PET ve PET-CT NEMA, referans ve kabul testleri, doz kalibratörleri için yıllık kalibrasyon ve testleri.

Epsilon Elektronik ayrıca Nükleer Tıp departmanlarının ihtiyaç duyduğu bölüm kurşunlama, İyot Tedavi üniteleri ve Atık Tank Sistemleri anahtar teslim projelerini ve bölümlerde kullanılan jeneratör ve iyot solüsyonları için gerekli kurşun zırhlarının da üretimini gerçekleştirmektedir.

Epsilon Elektronik, ISO 13485:2016 ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 Değişen müşteri taleplerini, müşteri odaklı faaliyetlerle karşılamayı ve sürekli gelişmeyi ve sistemin etkinliğinin sürdürülmesini hedef alan firmamızın;

  • Müşterilerin, çalışanların ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak etkili iletişim kurmak,
  • Bulunduğu pazarlarda güvenilir olmasını sağlamak,
  • Sahip olduğu kuruluş bilgi birikimini kullanarak, eğitimli, yetkin ve uzman personelimiz ile kamu ve özel kuruluşlardaki müşteri ihtiyaçlarına; güvenli, uygun maliyetli, standartlara uygun, zamanında ve istenilen şekilde cevap vererek; müşteri memnuniyetini en üst seviyelere çıkarmak,
  • Müşteri öneri ve şikayetlerini etkin bir şekilde değerlendirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve sürekliliğini sağlamak,
  • Her düzeyde ve her boyutta açık iletişim kurmak,
  • Yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip, kendi alanlarında lider çalışanlarımız ile farkındalık sağlayarak, sürekli gelişmemize herkesin katılımını sağlamak, ihtiyaç duyulan eğitimleri programlı olarak düzenlemek ve eğitim içeriğini sürekli geliştirmek (Sürekli İyileştirme),
  • Kalite Yönetim Sistemi etkinliğinin sürdürülmesini gerçekleştirmek için proaktif yaklaşımla her türlü risk ve fırsatı göz önünde bulundurarak düzenleyici, iyileştirici ve önleyici faaliyetlere önem vermek,
  • Yasal ve mevzuat şartlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmek,
  • Hedeflerinin belirlenmesinde risk ve fırsatları analiz etmek, çevresel etkenleri, ülkenin politikalarını ve iş güvenliği esaslarını göz önünde tutarak  stratejisi  belirlemek
  • Kalite Yönetim Sisteminin yaşatılması için gerekli çerçeveyi (imkanı) sağlayarak tüm çalışanları sisteme dahil etmek kalite politikasıdır.

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uyum sağlamak amacıyla Epsilon Elektronik olarak, KVKK Politikası, Aydınlatma Metni ve Başvuru Formu yayınlanmıştır.

Aşağıda yer alan linklerden ilgili dökümanlara ulaşabilirsiniz.